Navigacija

Pesma u noći

Anica Savić Rebac, 1924.
No photo
Autori Anica Savić Rebac
Tip rada Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Srpski književni glasnik
Broj serijske publikacije knj. 13, br. 7
Godina 1924.
Strane 497
Žanr rada pesma
Država Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Komentar

Pesma je preštampavana u raznim antologijama i periodičkim publikacijama nakon svog prvog pojavljivanja u Srpskom književnom glasniku: Anica Savić Rebac (2019), Poezija i manji pesnički prevodi (1987), Večeri na moru (1929), Slovo ljubve : od Rastka Nemanjića do Desanke Maksimović (1997), Ženski svet: novi ženski list: mesečni časopis za ženska pitanja i modu (god. 1, br. 3, 1930, str. 10).

Osim toga, ubrzo nakon prvog objavljivanja, prevedena je na nemački uz naslov Lied in der Nacht, u časopisu Zagreber Tagblatt (god. 40, br. 245, 1925, str. 10), prevodilac Nikola Mirković. Prevod na nemački je preštampan u časopisu Jahrbuch  seinen Lesern gewidmet von "Morgenblatt" (god. 4, 1930, str. 54).

Prevedena je i na češki jezik, pod naslovom Píseň v noci  u časopisu Jihoslovanská lyrika (str. 21, 1935), u prevodu Ota Františeka Bablera. Češki prevod je ponovo objavljen 1996. godine u časopisu Nekonečný modravý kruh : antologie srbské moderní poezie (str. 26.).

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Prevodi