Navigacija

Problem istoriske uloge hrišćanstva

Anica Savić Rebac, 1951.
No photo
Autori Anica Savić Rebac
Tip rada Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Univerzitetski vesnik: list Udruženja univerzitetskih nastavnika
Broj serijske publikacije god. 4, br. 54-55
Godina 1951.
Strane 4
Država Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Komentar

Pun naziv dela je Problem istoriske uloge hrišćanstva: V. Ribar, Istoriska uloga hrišćanstva u smeni društveno-ekonomskih formacija, "Prosveta" Beograd 1951 godine

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Prevodi