Navigacija

Njegoš, kabala i Filon

Anica Savić Rebac, 1952.
No photo
Autori Anica Savić Rebac
Tip rada Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Zbornik Filozofskog fakulteta
Broj serijske publikacije knj. 2
Godina 1952.
Strane 45-59
Država Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Komentar

Kraća verzija rada nosi naslov D-r Anica Savić Rebac: Njegoš, kabala i Filon i uz napomenu: o referatu Anice Savić-Rebac pročitanom u Institutu za proučavanje književnosti, objavljena je u Glasniku srpske akademije nauka, knj. 3, sv. 2, 1951, str. 288.

Rad je objaljen i u publikaciji Helenski vidici: eseji, 1952, str. 130-151.

 

 

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Prevodi