Navigacija

Anica Savić Rebac

Anica Savić Rebac i Saša Radojčić, 2019.
No photo
Autori Anica Savić Rebac i Saša Radojčić
Tip rada Monografije
Mesto / Izdavač Novi Sad / Izdavački centar Matice srpske
Godina 2019.
Fizički opis 226 str. ; 24 cm
Država Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Komentar

Zbirku radova Anice Savić Rebac je priredio Saša Radojčić.

Sadržaj:

- Anica Savić Rebac: Misticizam ljubavi / Saša Radojčić (7-16).

- Poezija (17-51): Momenti iz Odiseje (19); Homer (19-20); Snovi (20); Jedno veče (20-21); Maris Stella (21-22); Podne (22); Jesen (23); Kroz planinu (23-24); Noć (24-25); Jutro (25); Gete na breneru (25-27); Osmejak Helade (27-31): Homeru (27); Praksitelu (27-28); Istine (28-31); Pesma suncu na ishodu (32-33); Čudo (33-34); Magia naturalis (35); Inkantacija (35-36); Gemmae stelliferae (36-37); Kamelije (37); Romeo i Julija (37); Melanholija (37-38); Večeri (38-39); Stare slike (39); Madona (40); Toskanska elegija (40-42); Dante u Apeninu (42-43); Lucifer (43-45): Preludium (43); Pesma u noći (44); Ditiramb (44-45); Proletnji ditiramb (45); Put (46); Novi Sad (47-48); Genije smrti (48); Suncu (49-50); Šeliju (50-51).

- Eseji (53-130): Helenski vidici (55-59); Platonska i hrišćanska ljubav (60-71); Ljubav u filozofiji Spinozinoj (72-82); Emil Verharn (83-89); Geteov helenizam (90-93); Štefan George (94-104); Tomas Man i Začarani breg (105-112); Šele i universalni lirizam (113-116); Milica Stojadinović Srpkinja (117-121); O jednoj pesmi Laze Kostića : povodom četrdesete godišnjice njegove smrti (122-125); O Jovanu Dučiću (126-130).

- O Njegošu (131-175): Luča Mikrokozma od Petra Petrovića Njegoša / prevod s engleskog sačinio Aleksandar Petrović (133-175).

- Hronologija (179-180). Selektivna bibliografija / bibliografsku građu uredila Milena P. Marković (181-191).

- Priređivačke napomene (193).

- O Anici Savić Rebac (195-217): Anica Savić Rebac kao pesnik / Miodrag Pavlović (197-212).

- Anica Savić Rebac: mesto ljubavi / Nada Popović-Perišić (213-217).

- Dodatak: Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti: koncepcijska i uređivačka načela (219-226).

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Prevodi