Navigacija

Luča mikrokozma od Petra Petrovića Njegoša

Anica Savić Rebac i Petar Petrović Njegoš, 1968.
No photo
Autori Anica Savić Rebac i Petar Petrović Njegoš
Tip rada Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Luča Mikrokozma
Godina 1968.
Strane 5-48
Država Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Komentar

Predgovor Anice Savić-Rebac za Njegoševo delo Luča mikrokozma; pogovor i napomene Miron Flašar; prevela s engleskog Spomenka Mirilović. Beograd: Prosveta, 1968. 

U vidu rada predgovor je objavljen 2016. godine u zborniku Njegoš dovijek, str. 121-173. Prevod s engleskog sačinio Aleksandar Petrović.

Objavljen i u publikaciji Anica Savić Rebac i Njegoševa Luča mikrokozma, Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1986, str. 59-109. Priredila Darinka Zličić.

Objavljen je i u zborniku Ana Savić Rebac, Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske, 2019, 133-179. Priredio Saša Radojčić.

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Prevodi