Navigacija

O prirodi stvari

Anica Savić Rebac i Lukrecije, 1951.
No photo
Autori Anica Savić Rebac i Lukrecije
Tip rada Prevodi
Mesto / Izdavač Beograd / Prosveta
Godina 1951.
Fizički opis LVI, 336 str; 20 cm
Edicije

Objavljeno u tri sveske na Brajevom pismu 1972.

Drugo izdanje originala je objavljeno 1989.

Delovi prevoda Anice Savić Rebac su objavljeni u antologiji Antologija svetskog pesništva. 1 iz 2007. godine

Žanr rada prevod
Država Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Komentar

Prepev, predgovor i kritičke beleške Anice Savić Rebac za Lukrecijevo delo O prirodi stvari. Naslov originala De rerum natura. Naslov predgovora Lukrecije, pesnik antičkog materijalizma: str. VII-LVI. Kritičke beleške uz tekst: str. 327-336.

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Prevodi