Navigacija

Serijske publikacije

Domaćica: organ ženskog društva i njegovih Podružina

Stevan Bajalović 1879–1941.
časopis
Izdavač
Žensko društvo (štamparija Zadruge štamparskih radenika u Beogradu
Mesto izlaženja
Beograd
Jezik i pismo
srpski jezik, ćirilica

Ženski svet

Arkadije Varađanin 1886–1914.
Časopis
Izdavač
Izdavač je Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja
Mesto izlaženja
Novi Sad
Jezik i pismo
Srpski jezik, ćirilica

Srpkinja

Jovan Popović 1895.
kalendar
Izdavač
Štamparija S. Milenković
Mesto izlaženja
Velika Kikinda
Jezik i pismo
srpski jezik, ćirilica

Žena

Milica Tomić 1911–1921.
časopis
Izdavač
Srpska štamparija dra Svetozara Miletića u Novom Sadu
Mesto izlaženja
Novi Sad
Jezik i pismo
srpski jezik, ćirilica

Srpkinja : ilustrovan kalendar za naš ženski svet za ...

1913.
Almanah
Izdavač
Štamparija Pijuković i drug
Mesto izlaženja
Beograd, Sarajevo
Jezik i pismo
srpski jezik, ćirilica