Navigacija

Žena

mesečni časopis za žene (1911–1914), časopis za zabavu i pouku (1918–1921)
Tip časopisa časopis
Urednica Milica Tomić
Naslov Žena
Podnaslov(i) mesečni časopis za žene (1911–1914), časopis za zabavu i pouku (1918–1921)
Mesto izlaženja Novi Sad
Izdavač Srpska štamparija dra Svetozara Miletića u Novom Sadu
Godine izlaženja od 1911.
Godine izlaženja do 1921.
Periodi kada časopis nije izlazio 1915, 1916, 1917
Periodičnost izlaženja jednom mesečno
Redovnost izlaženja redovno
Jezik i pismo srpski jezik, ćirilica
Fizički opis Format: 23 cm, 21 cm, 23 cm Prosečan broj stranica: Između 65 i 75 strana; Ilustracije: Ilustracije su retke; nekoliko fotografija znamenitih žena i poneka ilustracija u oglasima.
Broj saradnika broj saradnika varira od godine do godine; oko 30
Pol saradnika zastupljena su oba pola
Namera i orijentacija časopisa, dominantne teme Žena je pokrenuta s namerom da se bavi svim pitanjima koja se tiču života žene. List donosi članke različitog sadržaja, koji se bave ženskom ulogom u društvu, politici, kulturi i kući. Časopis je fokusiran na žene – Srpkinje, međutim, nudi dobru sliku i o ženskom pitanju, u najširem smislu, u svetu.
Po čemu je časopis ženski Urednica je žena; u pitanju je ženski časopis opšteg tipa (s obzirom na to da se časopis zaista bavi svim pitanjima koja se tiču žene i njenog života teško je uže odrediti tip ovog časopisa). Ne bi se moglo reći da je časopis feministički u pravom smislu, pošto se žena obično smešta u okvire tradicionalno shvaćenih uloga majke, supruge, ćerke, Srpkinje. Sa druge strane, insistira se na obrazovanju za žene.
Podaci o distibuiranju časopisa i ceni Pretplata za Ugarsku, Austriju, Bosnu i Hercegovinu, godišnje 8 K; na tri meseca 2 K. Za sve druge države 10 dinara godišnje. Pojedini brojevi Žene koštaju 80 potura (1 dinar).

Komentar

Podnaslov časopisa promenjen je 1918. godine, umesto „mesečni časopis za žene“ (što je bio podnaslov u periodu od 1911. do 1914. godine), sada stoji „časopis za pouku i zabavu“.Što se tiče štamparije, od broja 2 (1911) u pitanju je Srpska štamparija dra Svetozara Miletića; od broja 9 (1911) Električna štamparija dra Svetozara Miletića; od br. 1 (1918) Štamparija Supek; od br. 3 (1918) Štamparija Supek i Jovanović; od br. 1 (1920) Štamparija Supek-Jovanović i Bogdanov.Konačno, kao posebno izdanje časopisa Žena izlazi Kalendar sa slikama za 1912, 1913, 1914. godinu. Uredila ga je Milica J. Tomić. Dostupno u: Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd Narodna biblioteka Srbije, Beograd Biblioteka Matice srpske, Novi Sad. Podatke o časopisu uredila Ana Kolarić, decembar 2012.

Radovi objavljeni u ovoj publikaciji

Recepcija objavljena u ovoj publikaciji