Навигација

Жена

месечни часопис за жене (1911–1914), часопис за забаву и поуку (1918–1921)
Тип часописачасопис
УредницаМилица Томић
НасловЖена
Поднаслов(и)месечни часопис за жене (1911–1914), часопис за забаву и поуку (1918–1921)
Место излажењаНови Сад
ИздавачСрпска штампарија дра Светозара Милетића у Новом Саду
Године излажења од1911.
Године излажења до1921.
Периоди када часопис није излазио1915, 1916, 1917
Периодичност излажењаједном месечно
Редовност излажењаредовно
Језик и писмосрпски језик, ћирилица
Физички описФормат: 23 cm, 21 cm, 23 cm Просечан број страница: Између 65 и 75 страна; Илустрације: Илустрације су ретке; неколико фотографија знаменитих жена и понека илустрација у огласима.
Број сарадникаброј сарадника варира од године до године; око 30
Пол сарадниказаступљена су оба пола
Намера и оријентација часописа, доминантне темеЖена је покренута с намером да се бави свим питањима која се тичу живота жене. Лист доноси чланке различитог садржаја, који се баве женском улогом у друштву, политици, култури и кући. Часопис је фокусиран на жене – Српкиње, међутим, нуди добру слику и о женском питању, у најширем смислу, у свету.
По чему је часопис женскиУредница је жена; у питању је женски часопис општег типа (с обзиром на то да се часопис заиста бави свим питањима која се тичу жене и њеног живота тешко је уже одредити тип овог часописа). Не би се могло рећи да је часопис феминистички у правом смислу, пошто се жена обично смешта у оквире традиционално схваћених улога мајке, супруге, ћерке, Српкиње. Са друге стране, инсистира се на образовању за жене.
Подаци о дистибуирању часописа и цениПретплата за Угарску, Аустрију, Босну и Херцеговину, годишње 8 К; на три месеца 2 К. За све друге државе 10 динара годишње. Поједини бројеви Жене коштају 80 потура (1 динар).

Коментар

Поднаслов часописа промењен је 1918. године, уместо „месечни часопис за жене“ (што је био поднаслов у периоду од 1911. до 1914. године), сада стоји „часопис за поуку и забаву“.Што се тиче штампарије, од броја 2 (1911) у питању је Српска штампарија дра Светозара Милетића; од броја 9 (1911) Електрична штампарија дра Светозара Милетића; од бр. 1 (1918) Штампарија Супек; од бр. 3 (1918) Штампарија Супек и Јовановић; од бр. 1 (1920) Штампарија Супек-Јовановић и Богданов.Коначно, као посебно издање часописа Жена излази Календар са сликама за 1912, 1913, 1914. годину. Уредила га је Милица Ј. Томић. Доступно у: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд Народна библиотека Србије, Београд Библиотека Матице српске, Нови Сад. Податке о часопису уредила Ана Коларић, децембар 2012.

Радови објављени у овој публикацији

Рецепција објављена у овој публикацији