Навигација

Серијске публикације

Домаћица: орган женског друштва и његових Подружина

Стеван Бајаловић 1879–1941.
часопис
Издавач
Женско друштво (штампарија Задруге штампарских раденика у Београду
Место излажења
Београд
Језик и писмо
српски језик, ћирилица

Женски свет

Аркадије Варађанин 1886–1914.
Часопис
Издавач
Издавач је Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња
Место излажења
Нови Сад
Језик и писмо
Српски језик, ћирилица

Српкиња

Јован Поповић 1895.
календар
Издавач
Штампарија С. Миленковић
Место излажења
Велика Кикинда
Језик и писмо
српски језик, ћирилица

Жена

часопис
Издавач
Српска штампарија дра Светозара Милетића у Новом Саду
Место излажења
Нови Сад
Језик и писмо
српски језик, ћирилица

Српкиња : илустрован календар за наш женски свет за ...

1913.
Алманах
Издавач
Штампарија Пијуковић и друг
Место излажења
Београд, Сарајево
Језик и писмо
српски језик, ћирилица