Навигација
База података Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године садржи податке о стваралаштву српских књижевница од средњег века до 1915. године. Реч је о  основним биографским и библиографским подацима, подацима о преводима,  женским часописима, везама са другим књижевницама, српским и страним, међусобним утицајима, линковима који воде ка дигитализованим текстовима. Дигитална база података наставља традицију дехијерархизованих прилога о женском стваралаштву, попут спискова и библиографија женских радова, писаних од краја 19. до краја 20. века, а истовремено наглашава и нужност сталне допуне и  надградње, које овај медиј омогућава.

  Упутство за коришћење базе

База података је, уз електронски часопис Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе, један од првих резултата пројекта Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. Пројектом руководи Биљана Дојчиновић, професорка Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Истраживачки пројекат  Књиженство – теорија  и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године  користи нове теоријске моделе у технолошки савременијем окружењу – дигиталној бази података. Пројекат испитује и могућности примене модела теорија рода на истраживање књижевности коју су писале жене,  рецепцију и утицаје женског стваралаштва. Пројекат Књиженство  је повезан са  COST акцијом IS0901 Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture, која обухвата  базу података о европској женској књижевности до 1900. године Women Writers in History. Циљ  пројекта Књиженство јесте да осветли историју женске књижевности, али и да теоретизује њене специфичности, преобликујући  постојеће, углавном западне, појмове и моделе.

Приступ бази је слободан. Подаци у бази резултат су рада истраживачица и истраживача у оквиру пројекта Књиженство  и  сви  заинтересовани истраживачи могу користити те податке  уз услов да наведу базу као референцу.

База је у фази израде, што значи да се  подаци уносе постепено.

Када кликнете на неко од поља АУТОРКЕ, РАДОВИ, СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ, РЕЦЕПЦИЈА добијате приступ следећим подацима:


Ауторке
Биографски подаци о ауторкама
 • важни датуми
 • подаци о приватном и професионалном животу ауторке
 • библиографски подаци
 • линкови ка другим сајтовима
Радови
Информације о радовима
 • датуми објављивања издања и поновљених издања
 • линкови ка другим сајтовима и дигитализованим радовима

Серијске публикације
Подаци о серијским публикацијама
 • уредништво
 • динамика излажења
 • сарадници
 • оријентација часописа
Рецепција
Подаци о рецепцији
 • критика у периодици
 • преводи

За све додатне информације о бази података и часопису обратите се редакцији базе и часописа на следеће мејл адресе: