Navigacija

Novi Sad

Anica Savić Rebac, 1919.
No photo
Autori Anica Savić Rebac
Tip rada Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Književni jug
Broj serijske publikacije god. 2, knj. 4, br. 19-24
Godina 1919.
Strane 279-280
Žanr rada pesma
Država Hrvatska
Jezik srpski
Biblioteke
Veze

Komentar

Pesma je u nekoliko navrata preštampavana nakon prvog objavljivanja u Književnom jugu: Letopis Matice srpske (god. 101, knj. 313, sv. 1-3, jul-sep. 1927, str. 141-142), Les Nouvelles yougoslaves (god. 1, br. 18, 20. VII 1929, str. 3), Bačka (Klagenfurt: Wieser, 2010, str. 196), Večeri na moru (1929), Poezija i manji pesnički prevodi (1987), Anica Savić Rebac (2019).

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Prevodi