Navigacija

Sa kongresa

Jelena J. Dimitrijević, 2015.
No photo
Autori Jelena J. Dimitrijević
Tip rada Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Gradina
Broj serijske publikacije 64/65
Godina 2015.
Strane 209–213
Žanr rada članak
Država Srbija
Jezik srpski

Komentar

Izvor: Dimitrijević 1930: J. Dimitrijević, Sa Kongresa, Beograd: Misao, sv. 252-256, Beograd, 347-352.

Digital Material

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Neknjižna građa

Prevodi

Digital Material