Navigacija

Razmatranja povodom bibliografije knjiga ženskih pisaca u Jugoslaviji

Paulina Lebl Albala, 1939.
No photo
Autori Paulina Lebl Albala
Tip rada Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Žena danas
Broj serijske publikacije 22
Godina 1939.
Država Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Komentar

*N.M.

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi