Navigacija

Kongres PEN kluba u Dubrovniku

Paulina Lebl Albala, 1933.
No photo
Autori Paulina Lebl Albala
Tip rada Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Glasnik Saveza jevrejskih veroispovednih opština
Broj serijske publikacije 1. jul
Godina 1933.
Država Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Komentar

*N.M.

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi