Навигација

Рецепција

Кнегиња Милица Хребељановић

Миладин Стевановић 2005.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Актуелност путописа Јелене Димитријевић о земљи фараона

Гордана Влаховић 2005.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Антологија „других“ српских романтичара

група аутора 2005.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Духовни простор у стваралаштву Јелене Димитријевић – Прилози за биографију

Милоје Јовановић 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Јелена Димитријевић – Стеван Сремац: Ниш у причама с краја 19. века

Милунка Митић 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Фантастика у приповеци Ђул Марикина прикажња

Драгана Бошковић 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

My Name is Impossibility:” Observations on An/Other Literary History

Biljana Dojčinović-Nešić 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
енглески

Форме наратива у прози Јелене Ј. Димитријевић

Бранимир Човић 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Романи и путописи у стваралачком поступку Јелене Димитријевић

Слободанка Пековић 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Осврт на популарност песама Јелене Димитријевић Сунце јарко и Баба Краса

Ђорђе Перић 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Transcribing the voice of the mother: The diary of Milica Stojadinovic Srpkinja

Biljana Dojčinović-Nešić 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
енглески

Draga Dejanovic

Ivana Pantelić 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Мађарска
Језик
енглески

Бистру воду замутиле : свађа кћери кнеза Лазара

Јелка Ређеп 2006.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Perceptions of Women in Serbian Medieval Literature

Svetlana Tomin 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Италија
Језик
енглески

Потиснута истина – Колаборација у Србији 1941-1944

Оливера Милосављевић 2006.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Евокација српског феминизма с почетка 20. века

Надежда Радовић 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Наталија Обреновић: мајка последњег краља династије

Војислава Латковић 2006.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Јелена Димитријевић и Павле Поповић

Мирослав Пантић 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Допринос Савке Суботић проучавању традиционалне текстилне радиности

Марина Цветковић 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Укус епохе и Анка Обреновић

Мила Стефановић 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Традиција као инспирација у делу Савке Суботић

Марина Цветковић 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски