Навигација

Рецепција

(Ре)валоризације и (де)канонизације

Јелена Милинковић 2013.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Валоризација разлика, Зборник радова са научног скупа о Драги Гавриловић (1854-1917)

Светлана Томић 2013.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Девојачки роман као Bildungsroman

Јелена Милинковић 2013.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Преписка Јелене Ј. Димитријевић са њеним сарајевским издавачем Исидором Ђурђевићем

Светлана Томић 2013.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Viaţa culturală şi cartea tipărită în vremea lui Matei Basarab

Dumitra Bulei 2013.
чланци и други саставни делови
Земља
Молдавија
Језик
румунски

Дискурси феминизма и модернизма у есејима Јулке Хлапец Ђорђевић и Јеле Спиридоновић-Савић

Дубравка Ђурић 2014.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Јелена Скерлић Ћоровић: Живот међу људима. Мемоарски записи

Јелена Скерлић Ћоровић и Зорица Хаџић 2014.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Тематизација љубавне приче у роману Једно дописивање Јулке Хлапец Ђорђевић

Јелена Милинковић 2014.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Дописивање једног дописивања: три фрагмента у роману Једно дописивање Јулке Хлапец Ђорђевић

Јелена Милинковић 2014.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

У сенци ловоровог венца - поетесе старог Дубровника

Славко Петаковић 2014.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

The Travel Writings of Jelena J. Dimitrijević: Feminist Politics and Privileged Intellectual Identity

Светлана Томић 2014.
чланци и други саставни делови
Земља
Белгија
Језик
енглески

Prepiska Milice Janković

Светлана Томић 2014.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Глас из потиснутог наслеђа

Татјана Јовићевић 2014.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Zaboravljena književnica Danica Bandić i zaboravljen ilustrator Uroš Predić

Светлана Томић 2014.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

У сенци ловоровог венца – поетесе старог Дубровника

Славко Петаковић 2014.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Obrazovanje i osvajanje građanskog statusa žena: primeri prvih profesionalnih učiteljica-književnica

Светлана Томић 2014.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Норма, књижевнице и истина

Светлана Томић 2014.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Реализам и стварност: нова тумачења прозе српског реализма из родне перспективе

Светлана Томић 2014.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Мина Караџић – Вукова миљеница и чежња песника

2014.
некњижна грађа
Земља
Србија
Језик
српски

L’autofiction dans les Confessions de Milica Janković: le pacte autobiographique, oxymorique ou/et générique

Владимир Ђурић 2014.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
француски

Ženski Kihot u prozi Drage Gavrilović

Жарка Свирчев 2014.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Приповетка из буњевачког живота Вита Ђанина Маре Ђорђевић Малагурске

Марко Недић 2014.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски