Навигација

Рецепција

Есеји о српским песницима

Миодраг Павловић 1981.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Есеји о српским песницима

Миодраг Павловић 1981.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Српске песникиње XIX века

Стеван Радовановић 1981.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Српске песникиње XIX века1

Стеван Радовановић 1981.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Минина биљешка о смрти Вука Караџића

Јевто М. Миловић 1982.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Српски роман између два рата: 1918–1941.

Станко Кораћ 1982.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Минина тужбалица за Вуком Караџићем : ("Klagelied um Wuk")

Јевто М. Миловић 1982.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Историја српског народа

1982.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Име и дело Исидоре Секулић

Мирослав Егерић 1982.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Историја српске књижевности

Јован Деретић 1983.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Аница Савић Ребац

Радомир Константиновић 1983.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Аница Бошковић

М. Форетић 1983.
чланци и други саставни делови
Земља
Хрватска
Језик
хрватски

Историја српске књижевности

Јован Деретић 1983.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Милица Стојадиновић - Српкиња

Радмила Гикић 1985.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Животна и списатељска судбина Милице Јанковић

Малиша Станојевић 1985.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Le Mont Athos et les Roumains: recherches sur leurs relations du milieu du XIVe siècle à 1654

Petre Ş . Năsturel 1986.
монографије
Земља
Језик
француски

Писма Јелене Димитријевић

Слободанка Пековић 1986.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Сумње и надања

Предраг Протић 1986.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Научници Србије и стварање Југословенске државе 1914–1920

Љубинка Трговчевић 1986.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Јеленина писма

Слободанка Пековић 1986.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

О јединству у делу Исидоре Секулић

Јован Христић 1986.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Књижевни погледи Исидоре Секулић

Владислава Рибникар 1986.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Књижевно дело Исидоре Секулић

Славко Леовац 1986.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Исидорина кроника

Стеван Радовановић 1986.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Milica Stojadinović Srpkinja u prepisci sa Vukom Karadžićem

Радмила Гикић 1987.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски