Навигација

Рецепција

Три рукописне збирке песама Јелене Димитријевић

Даница Андрејевић 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Успомене/Савка Суботић

Надежда Радовић 2006.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Исидора Секулић о косовском завету

Павле Зорић 2006.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Од рукописа до библиотеке: појмовник

Александра Вранеш 2006.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Побуна против средишта

Бојана Стојановић-Пантовић 2006.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Између стварности и маште или лирска аутобиографија жене у песништву Данице Марковић

Магдалена Кох 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Драга Гавриловић Изабрана проза

Јасмина Ахметагић 2007.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Демон у предсобљу: Даница Марковић у контексту женске књижевности

Биљана Дојчиновић-Нешић 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Врлинска бића Драге Гавриловић

Јасмина Ахметагић 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Чаробни сан Истока – стварност у роману Нове Јелене Димитријевић

Биљана Дојчиновић 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Историја једне самоће

Зорица Хаџић 2007.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Анка Обреновић - један живот

Радмила Гикић 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Ликови у Дневнику Анке Обреновић

Радмила Гикић Петровић 2007.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Тренуци Данице Марковић

2007.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

When we mature as a culture. Early 20th-century Serbian Women's Writings (canon-genre-gender)

Magdalena Koch 2007.
монографије
Земља
Пољска
Језик
пољски

Јелена Димитријевић – живот и дело

Биљана Дојчиновић-Нешић 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Библиографија радова о Милици Стојадиновић Српкињи

Радмила Гикић Петровић 2007.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Крст српске орхидеје

Милица Баковић 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Елегија и побуна у песништву Данице Марковић

Бојана Стојановић Пантовић 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Проблем самоће у лирици Данице Марковић

Зорица Хаџић 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

*about Danica Markovic

Magdalena Koch 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Пољска
Језик
пољски

Чаробни сан Истока - ствраност у роману "Нове" Јелене Димитријевић

Биљана Дојчиновић-Нешић 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Даница Марковић и развој српске поезије на размеђи векова

Небојша Лазић 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Поезија Данице Марковић између женског писма и патријархалне традиције

Горана Раичевић 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски