Навигација

Рецепција

Нови сензибилитет српске модерне у љубавној поезији Данице Марковић

Светлана Шеатовић - Димитријевић 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Моја драга Јелена

Иванка Косанић 2007.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Димитријевић Јелена

Сава Дамјанов 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Наша савременица Савка Суботић

Гордана Стојаковић 2007.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Identitet izišao iz skrovitog vrta

Mirjana Benjak 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Хрватска
Језик
хрватски

Књигољубиве жене српског средњег века

Светлана Томин 2007.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Књигољубиве жене српског средњег века

Светлана Томин 2007.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

О једној песми Данице Марковић

Миливој Ненин 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Приватни живот код Срба у двадесетом веку

2007.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Удружење српских књижевника: 1905-1945

Милован Ј. Богавац 2007.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Kiedy dojrzejemy jako kultura, tworczošć pisarek serbskich na poczatku XX wieku

Magdalena Koch 2007.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Исидора Секулић о песницима српског романтизма

Зорица Несторовић 2007.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Путописи Јелене Димитријевић као могућност виђења другог

Слободанка Пековић 2008.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Austrian Academy of Sciences: “Colonized and colonizing: The Memoirs of Jelica Belovic-Bernadzikowski, a Croatian teacher in Bosnia 1896-1908.”

Diana Reynolds-Cordileone 2008.
монографије
Земља
Аустрија
Језик
енглески

Стварност, језик и пол у Ђул-Марикиној прикажњи Јелене Димитријевић

Биљана Дојчиновић-Нешић 2008.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Кнегиња Милица: владарка Србије после Косовског боја

Војислава Латковић 2008.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Обликовање креативног поступка – утицаји Макса Рајхнарта и Исидоре Данкан на Магу Магазиновић

Вера Обрадовић 2008.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

*о Драги Гавриловић

Душан Иванић 2008.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Draga Gavrilović (1854–1917), the First Serbian Female Novelist: Old and New Interpretations

Svetlana Tomić 2008.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
енглески

Реч о конзулима, сплеткама, Турцима, удварачима

Наташа Пејчић 2008.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Историја српске књижевне критике 1768-2007

Предраг Палавестра 2008.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Паулинине успомене

Раде Кузмановић 2008.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Књижевно путовање Јелене Димитријевић

Владимир Бошковић 2008.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски