Навигација

Рецепција

Проза душе.

Јасмина Ахметагић 2016.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Дубоки трагови сећања кроз перо Јелене Скерлић Ћоровић

Дуња Пешут 2016.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Основала прву штампарију у слободној Бугарској

2016.
некњижна грађа
Земља
Србија
Језик
српски

Иницирала подизање првог споменика чика Јови Змају

2016.
некњижна грађа
Земља
Србија
Језик
српски

Аутобиографски аспекти у прози Милице Јанковић

Владимир Ђурић 2016.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Милева Einstein, теорија туге

Славенка Дракулић 2016.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Јелена, жена која путује

Срећко Миловановић 2016.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Време и (при)казивање у Ђул-Марикиној прикажњи Јелене Димитријевић

Владимир Ђурић 2016.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Мемоари Јелене Скерлић Ћоровић

Дуња Душанић 2016.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик

Роман Нове Јелене Ј. Димитријевић у контексту књижевних награда

Вишња Крстић и Марија Булатовић 2017.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Библиографија као јасан одраз биографије. Милева (Лазовић) Петковић (Чачак, 1882 - Београд, 1954)

Оливера Недељковић 2017.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Читате ли Јелену Димитријевић?

Биљана Дојчиновић и др. 2018.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Жене за историју: Мара Малагурски Ђорђевић (1894-1971)

Сандра Иршевић 2018.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Једно необјављено писмо Милице Стојадиновић Српкиње

Ђорђе Перић 2018.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Авангардисткиње

Жарка Свирчев 2018.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Нове љубави нових жена

Јелена Милинковић 2018.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Присаједињење 1918. године: сведоци историје - Мара Ђорђевић Малагурски

Сандра Иршевић 2018.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Лујза Ст. Јакшић: апорије једног генеалошког истраживања

Марија Булатовић и Никола Булатовић 2018.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Американке Јелене Ј. Димитријевић

Биљана Дојчиновић и др. 2019.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Америка Јелене Ј. Димитријевић

Биљана Дојчиновић 2019.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Reinventions: Jelica Belović-Bernadzikowska’s Ethnographic Turn

Diana Reynolds-Cordileone 2019.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
енглески

Поздрав Милици Стојадиновић Српкињи

Светлана Матић 2019.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Америчке приче Јелене Ј. Димитријевић

Биљана Дојчиновић 2019.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски