Навигација

Рецепција

Unveiling the Male Empires: Jelena Dimitrijević in Thessaloniki

Владимир Бошковић 2015.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
енглески

Сукоб старог и новог – век од објављивања романа Нове

Ана Стјеља 2015.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Право сунца: другачији модернизми

Биљана Дојчиновић 2015.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Право сунца: другачији модернизми

Биљана Дојчиновић 2015.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Исповести Милице Јанковић као пример аутофикционалног писма

Владимир Ђурић 2015.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Доминантна академска норма српског реализма и њен патријархални образац

Светлана Томић 2015.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Нова култура дебате и промена структуре српског романа

Светлана Томић 2015.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Српске књижевнице из прошлости и проблем канонизације: предлози за превазилажење неких друштвених проблема

Светлана Томић 2015.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Милица Стојадиновићева Српкиња – заборављена писма, рукописи, слике, ноте

Ђорђе Перић 2015.
некњижна грађа
Земља
Србија
Језик
српски

Značaj književnih radova kraljice Natalije

Светлана Томић 2015.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Hronologija života i rada kraljice Natalije Obrenović

Светлана Томић 2015.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Роман о писцу и краљици

Светлана Томић 2015.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Роман краљице Наталије

Драгутин Илић 2015.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Први светски рат у делу заборављене књижевнице Драге Јовановић

Јована Реба Кулаузов 2015.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Јучерашњи свет

Горана Раичевић 2015.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

„Вилословка“ путем око света

Биљана Дојчиновић 2016.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Историографско, феминистичко и књижевно дело др Јулке Хлапец Ђорђевић

Ивана Спасовић 2016.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

The Genealogy of the 20th Century South Slavonic Novel: Zofka Kveder and Julka Chlapec-Djordjević

Alenka Jensterle-Doležal 2016.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
енглески

Време и (при)казивање у „Ђул-Марикиној прикажњи“ Јелене Димитријевић

Владимир Ђурић 2016.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Драга Гавриловић - зачетница критичког реализма у српској женској приповеци

Славица Гароња 2016.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Српска Сапфо из Француске улице

Ненад Новак Стефановић 2016.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Косара Цветковић: Увела Чехова и Достојевског у српске домове

2016.
некњижна грађа
Земља
Србија
Језик
српски

Зорка - чуварка народних обичаја

2016.
некњижна грађа
Земља
Србија
Језик
српски

Jelena Dimitrijević – neustrašiva dama koja je pomerala granice

2016.
некњижна грађа
Земља
Србија
Језик
српски

Чулни доживљај Јапана. Јелена Димитријевић у сусрету са гејшама

Марко Богуновић 2016.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски