Навигација

Рецепција

Моја последња главобоља

Лаура Барна 2008.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Исидорине опомене

Вук Крњевић 2008.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Кʼо вода с однетим цветом

Оливера Недељковић 2009.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Global, Local, Gen(d)eral

Biljana Dojčinović-Nešić 2009.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
енглески

„Јанковић Зорка“

И. Марковљев 2009.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Краљица Драга Обреновић

Ана Столић 2009.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Даривале су свом оточеству

Мира Софронијевић 2009.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Како (о)писати различитост? : слика Другог у српској књижевности

Ивана Живанчевић-Секеруш 2009.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Мина Вукова : поводом 180-годишњице рођења Вилхелмине Караџић-Вукомановић (1828–1894)

Љиљана Чубрић 2009.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности

Magdalena Koch 2009.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Историја Чачка: хронологија од праисторије до 2000. године

Горан Давидовић; Лела Павловић 2009.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Исидорини ослонци

Слободанка Пековић 2009.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Исидора - ерос и тајна

Ивана Хаџић Поповић 2009.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Принцеза Анка: скица за портрет Ане Обреновић, прве списатељице обновљене Србије

Живана Војиновић 2010.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Аница Бошковић

З. Бојовић 2010.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Лепосава Мијушковић, јунакиња сопственог дела

Олга Зорић 2010.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Албала-Лебл, Паулина

Мира Радивојевић и Светлана Шеатовић-Димитријевић 2010.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Живот и књижевно дело Милице Стојадиновић Српкиње

Радмила Гикић Петровић 2010.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Живот и књижевно дело Милице Стојадиновић Српкиње5

Радмила Гикић Петровић 2010.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Живот и књижевно дело Милице Стојадиновић Српкиње

Радмила Гикић Петровић 2010.
монографије
Земља
Србија
Језик
српски

Лепосава Мијушковић, зачетница српске модерне

Славица Гароња 2010.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски

Наше горе лист : (српски писци у Румунији)

Иво Мунћан 2010.
монографије
Земља
Румунија
Језик
српски

Портрет жене: Мага Магазиновић

Надежда Радовић 2010.
чланци и други саставни делови
Земља
Србија
Језик
српски