Works

Title Author name Year Country Language Work Type
Hristos se rodi Milica Stojadinović 1864 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hristina Molordova Anka Obrenović 1837 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hrvatski narodni vezovi Jelica Belović Bernadžikovska 1906 Croatia Serbian Monographs
Hrvatska čitma Jelica Belović Bernadžikovska 1906 Croatia hrvatski Monographs
Hrabrim i junačkim aviatičarima Marina Božić Spaić 1935 Serbia Serbian Monographs
Hoću da živim Jela Popović Spasić 1906 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hoćete li? Jelena Dimitrijević 1901 Bosnia and Herzegovina Serbian Articles and other similar texts
Hladna krv Kosara K. Cvetković 1939 Serbia Serbian Translations
Hladna krv Kosara K. Cvetković 1981 Serbia Serbian Translations
Hladna krv Kosara K. Cvetković 1986 Serbia Serbian Translations
Hladna krv Kosara K. Cvetković 1989 Serbia Serbian Translations
Hladna krv Kosara K. Cvetković 1990 Serbia Serbian Translations
Himera Danica Marković 1920 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hiljadu duša Zorka Velimirović 1922 Serbia Serbian Translations
Helenski vidici Anica Savić Rebac 1966 Serbia Serbian Monographs
Hedi Kalmajer, Gimnastika kao osnov lepote i ženskog zdravlja Marija Maga Magazinović 1922 Serbia Serbian Monographs
Hećim-baša, ili Događaji Đuzepa Antonelije, doktora u turskoj službi (knj. 2) Elodija Mijatović 1867 Serbia Serbian Translations
Hećim baša, ili Događaji Đuzepa Antonelije, doktora u turskoj službi. (knj. 1) Elodija Mijatović 1866 Serbia Serbian Translations
Hana Kvapilova Zorka Kalić Hovorka 1902 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hak Muhamed Jelena Dimitrijević 1898 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hadži-Murat, Kavkaski zarobljenik Zorka Velimirović 1933 Serbia Serbian Translations
Hajdemo! Jelena Dimitrijević 1902 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hajd' u školu Anđelija Stančić-Spajić 1895 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Francuska i savest čovečanstva Paulina Lebl Albala 1938 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Februarska elegija Danica Marković 1922 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Fati-sultan/ Safi-hanum/ Mejrem-hanum Jelena Dimitrijević 1907 Serbia Serbian Monographs
Učiteljice: Stanka Glišićeva Marija Maga Magazinović 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Učiteljice: Kosara Cvetkovićeva Marija Maga Magazinović 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Učiteljice : Jelisaveta Pavlović Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Uticaj žena na stvaranje javnog mišljenja Paulina Lebl Albala 1935 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Uticaj varoškog ženskinja na seljanke Živana Milićević 1895 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Utisci života Leposava Mijušković 1905 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Uteha Jelena Dimitrijević 1929 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ustani, čedo... Jela Popović Spasić 1897 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Uspomene na Branka Radičevića Mina Karadžić Vukomanović 1947 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Uspomene Delfa Ivanić 2012 Serbia Serbian Monographs
Uspomene Desanka Coca Đorđević 1904 Serbia Serbian Monographs
Uspomene Savka Subotić 2001 Serbia Serbian Monographs
Uspešno narodno lečenje Anđelija Stančić-Spajić 1934 Serbia Serbian Monographs
Uskok Karaman Draga Dimitrijević Dejanović Serbia Serbian Monographs
Urednice : Stoja Kašikovićka Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Urednice : Milica Jaše Tomića Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Upravljanje životom Isidora Sekulić 1923. Serbia Serbian Monographs
Unutrna-Beni (Ne zaboravi me...) Jelena Dimitrijević 1894 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Umna borba u Rusiji Kraljica Natalija Obrenović 1885 Serbia Serbian Translations
Umetničke ludorije Milica Janković 1930 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ukrađeno dete Milka Grgurova 1898 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Udeo jugoslovenskih Jevreja u izgradnji duhovne kulture Paulina Lebl Albala 1933 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Udaja Paulina Lebl Albala 1934 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Udžbenik za II razred osnovne škole u Kraljevini Srbiji Jelena Milojković 1887 Serbia Serbian Monographs

Showing results 51 to 100 from a total of 1929 results.