Works

Title Author name Year Country Language Work Type
Pismo Danica Marković 1908 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pisma o Crnogorcima Milena Miladinović Serbia Serbian Translations
Pisma Mine Karadžić Vukomanović Mina Karadžić Vukomanović 1997 Serbia Serbian Monographs
Pisma Milice Stojadinović Srpkinje upućena Ludviku Avgustu Franklu Milica Stojadinović 1905 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pisma kraljice Natalije Obrenović Kraljica Natalija Obrenović 1996 Serbia Serbian Monographs
Pisma iz Soluna Jelena Dimitrijević 1918 Serbia Serbian Monographs
Pisma iz Norveške Isidora Sekulić 1914 Serbia Serbian Monographs
Pisma iz Niša o haremima Jelena Dimitrijević 1897 Serbia Serbian Monographs
Pisma iz Misira Jelena Dimitrijević 1929 Serbia Serbian Monographs
Pisma iz Indije Jelena Dimitrijević 1928 Serbia Serbian Monographs
Pisma iz Atine Jelena Dimitrijević 1924 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pisma Danice Bandić Danica Bandić-Telečki 2005 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pisma bosanska Milica Stojadinović 1907 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pisma jednog Rusa o Srbiji 1808. godine Jelena Vukićević 1901 Serbia Serbian Translations
Pisma Đorđu Rajkoviću od Milice Stojadinović Milica Stojadinović 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pisah i potpisah. Autobiografske izjave srednjeg veka Jelena Balšić 1996 Serbia Serbian Monographs
Petar Kočić, savremenost njegova Isidora Sekulić 1935 Serbia Serbian Monographs
Petao ga dovukao Draginja Draga Gavrilović 1900 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pesnici koji lažu Isidora Sekulić 1911. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pesniku Milka Grgurova 1909 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pesnikinje: Kristina Ristićeva Marija Maga Magazinović 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pesnikinje: Danica Marković -Tatićeva Marija Maga Magazinović 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pesnikinje : Milica Vlatkovićeva Hipatija Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pesme, knjiga 2 Milica Stojadinović 1855 Serbia Serbian Monographs
Pesme udaljenog Milica Stojadinović 1907 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pesme pobedne ljubavi Kosara K. Cvetković 1923 Serbia Serbian Translations
Pesme o alhemijskom pokušaju Danica Marković 1989 Serbia Serbian Monographs
Pesme za narod Marina Božić Spaić 1918 Serbia Serbian Monographs
Pesme G. Ž. Milićević Milica Janković 1931 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pesme Jelene Popovićeve Jelena Popović 1875 Serbia Serbian Monographs
Pesme Milice Stojadinović Milica Stojadinović 1869 Serbia Serbian Monographs
Pesme I (Jelenine pesme) Jelena Dimitrijević 1894 Serbia Serbian Monographs
Pesme Milica Stojadinović 1850 Serbia Serbian Monographs
Pesme Milica Stojadinović 1995 Serbia Serbian Monographs
Pesme Darinka Odović 1915 Serbia Serbian Monographs
Pesma slobodne ljubavi Kosara K. Cvetković Serbia Serbian Translations
Pesma o raspetoj duši Danica Marković 1908 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pesma o životu Milica Janković 1910 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pesma o alhemijskom pokušaju Danica Marković 1909 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pesma jednog večera Milica Stojadinović 1907 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pedesetogodišnjica 1863 - 1913 Kosara K. Cvetković 1913 Serbia Serbian Monographs
Pedagogika Katarina Milovuk 1866 Serbia Serbian Monographs
Pedagogija. Učenicama viših devojačkih škola i mladim materama napisala Mileva Simićeva, učiteljica Više devojačke škole Mileva Simić 1894 Serbia Serbian Monographs
Pevaš mi... Sofija Stefanović 1868 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Patriotske nade Angelina Tijanić 1904 Serbia Serbian Monographs
Pansionatkinje Mileva Nikolić 1891 Serbia Serbian Translations
Pan Anica Savić Rebac 1906 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Palanka u planini i Lutanja Anđelija Lazarević 1926 Serbia Serbian Monographs
Pavlova nevesta Milka Grgurova 1899 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pjesni na čast Prisv. Srca Jezusova Anica Bošković 1873 Italy Serbian Articles and other similar texts

Showing results 551 to 600 from a total of 1788 results.