Works

Title Author name Year Country Language Work Type
Srpska majka Cveta Bingulac 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Srpska majka Savka Subotić 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Srpska majka Zorka Kalić Hovorka 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Srpska devojka Jelena Dimitrijević 1900 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas. 1913.   Serbian Woman: her life and work, her cultural development and her folklore art up to date) Edited by: Serbian women writers Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Serial Publications
Srpkinja u ratu II Zora Prica 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Srpkinja u ratu Cveta Bingulac 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Srećno ono doba milo... Jela Popović Spasić 1897 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Srećno dete Danica Čaklović 1895 Serbia Serbian Translations
Srećna pisma Jela Popović Spasić 1895 Serbia Serbian Translations
Sreća u ratno vreme Vukica Aleksijević (rođ. Ćurčić) 1919 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Sreća Paulina Lebl Albala 1932 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Srbskoj mladoj državi Ekaterina Braćevački Jovanović Serbia Serbian Articles and other similar texts
Srbkinja Srbljem Ekaterina Braćevački Jovanović 1839 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Srbkinja na ušću Drine Milica Stojadinović 1851 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Srbiji Milica Stojadinović 1855 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Srbi i Rusi Paulina Lebl Albala 1941 Unitet States of America Serbian Articles and other similar texts
Sprovod heroja Jelena Dimitrijević 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Spremanje profesora srednje nastave u Bugarskoj Paulina Lebl Albala 1935 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Spram mesečine Danica Bandić-Telečki 1899 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Spomenici srъbski od 1395. do 1423. to est pisma pisana od republike Dubrovačke Kralьevima, Despotima, Voйvodama i Knezovima Srъbskiem, Bosanskiem i Primorskiem Jelena Balšić 1858 Serbia Serbian Monographs
Spomenici srpski Jelena Balšić 1862 Serbia Serbian Monographs
Spomenica (pesme) Mara Radovanova 1903 Serbia Serbian Monographs
Spomeni Jela Popović Spasić 1899 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Spomenar Mine Karadžić Mina Karadžić Vukomanović 2004 Serbia Serbian Monographs
Spomenak Cvete R. Vasilića rođ. Petrovićeve Cveta Petrović-Vasilić 1890 Serbia Serbian Monographs
Spoljašnji sjaj i dobrota srca: pripovetka Franje Hofmana Danica Bandić-Telečki 1893 Serbia Serbian Translations
Spisi o Kosovu Jelena Balšić 1993 Serbia Serbian Monographs
Spisi Drage Dejanović (D-ća) Draga Dimitrijević Dejanović 1869 Serbia Serbian Monographs
Spisak mojih književnih radova Draginja Draga Gavrilović Serbia Serbian Non-book materials/ Other material
Socijalni momenat u našoj savremenoj pripovetci i romanu Paulina Lebl Albala 1939 Serbia Serbian Articles and other similar texts
SovětЪ maternій : predragoй oboego pola юnosti serbskoй i valahійskoй, aki Isčadїe něžnago čuvstvovanїя, imže blago i щastїe otrasli roda svoego obimaetЪ Sočinitelnica. Eustahija Arsić 1814 Hungary Serbian Monographs
Snovi mladih devojaka Julka Ćurčić 1909 Serbia Serbian Monographs
Smrt u Veneciji Anica Savić Rebac 1952 Serbia Serbian Translations
Smrt i život Milica Janković 1922 Serbia Serbian Monographs
Smrt Jovana Skerlića Paulina Lebl Albala 1914 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Smilje i kovilje Darinka Nerandžić-Brašovanova Serbia Serbian Monographs
Slovenskim sestrama Julka Stratimirović 1896 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Slovenska lipa Milica Stojadinović 1849 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Slovenkinje Marica Nadliškova 1895 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Slovačke žene Milina Zohova 1895 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Slobodanu J. Jovanoviću in memoriam Paulina Lebl Albala 1936 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Sloboda Mileva Stanišić 1881 Serbia Serbian Translations
Slike iz dečjeg carstva: male priče zgodne za čitanje i prikazivanje pri raznim školskim i domaćim svečanostima Danica Bandić-Telečki 1934 Serbia Serbian Monographs
Slikarska dela Mine Karadžić Vukomanović Mina Karadžić Vukomanović 1997 Serbia Serbian Monographs
Slikarka Milica Janković 1930 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Slikar i njegova porodica Milka Grgurova 1899 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Slikanje na drvetu, glini, kamenu, koži i dr. Jelica Belović Bernadžikovska 1901 Croatia Serbian Monographs
Slika iz života dece Anđelija Stančić-Spajić 1893 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Slika iz života Draginja Draga Gavrilović 1884 Serbia Serbian Articles and other similar texts

Showing results 201 to 250 from a total of 1788 results.