Navigacija

Pismo upućeno predsedniku Pozorišnog odbora 21. jula 1868.

Milka Grgurova, 1868.
No photo
Autori Milka Grgurova
Tip rada Neknjižna građa
Mesto Beograd
Godina 1868.
Opis Molba za stupanje u ansambl Narodnog pozorišta u Beogradu. 
Žanr rada pismo
Država Srbija
Jezik srpski

Komentar

Pismo iz Građe Arhiva Srbije o Narodnom pozorištu u Beogradu 1835-1914, Arhiv Srbije, Beograd, 1971. V.Đ.

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Neknjižna građa