Navigacija

Pismo Milke Grgurove od 10. avgusta 1895.

Milka Grgurova, 1895.
No photo
Autori Milka Grgurova
Tip rada Neknjižna građa
Mesto Beograd
Godina 1895.
Žanr rada pismo
Država Srbija
Jezik srpski

Komentar

U pismu M. Grgurova nudi Odboru Kolarčeve zadužbine rukopis pripovedaka sa molbom da joj odbor rukopis štampa; Tu je i referat (negativna recenzija) dr Momčila Ivanića o pripovetkama M. Grgurove od 22. 1. 1896 (Arhiv Kolarčevog narodnog univerziteta 1895-17 i 1896-22, Beograd)

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Neknjižna građa