Navigacija

Pismo upućeno Knezu Milanu Obrenoviću, 12. juna 1873.

Milka Grgurova, 1873.
No photo
Autori Milka Grgurova
Tip rada Neknjižna građa
Mesto Beograd
Godina 1873.
Žanr rada pismo
Država Srbija
Jezik srpski

Komentar

Pismo iz Građe Arhiva Srbije o Narodnom pozorištu u Beogradu 1835-1914, Arhiv Srbije, Beograd, 1971. V.Đ.

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Neknjižna građa