Navigacija

Četiri pisma Milke Grgurove Jovanu Đorđeviću, 1864.

Milka Grgurova, 1864.
No photo
Autori Milka Grgurova
Tip rada Neknjižna građa
Godina 1864.
Žanr rada pismo
Država Srbija
Jezik srpski

Komentar

Istorijski arhiv Vojvodine, građa 1864., Novi Sad. V.Đ.

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Neknjižna građa