Works

Title Author name Year Country Language Work Type
Dobrovoljni prilozi: na pogorelce Srbe u Turskom Bečeju i Srpskoj Crnji Anonimni autor 1886 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dobrotvor Marina Božić Spaić 1928 Serbia Serbian Monographs
Dobrotvorna misija za Srbiju u I svetskom ratu. Pisma iz Amerike i Kanade 1915–1920 godine Jelena Lozanić Frotingham 1970 Serbia Serbian Monographs
Dobrotvorne zadruge kao kulturna društva Anonimni autor 1890 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dobrotvorni prilozi Mileva Simić 1893 Serbia Serbian Monographs
Dobročinstvo i zahvalnost Anka Obrenović 1836 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Događaj (Istina) Milica Janković 1914 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Doživljaj pastirčeta Jovana: dramska slika za decu Danica Bandić-Telečki 1930 Serbia Serbian Monographs
Doživljaji sa puta kroz otadžbinu Sofija Koča 1925 Serbia Serbian Monographs
Doživeo Mileva Simić 1880 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Doktorke i profesoreke : Dr. Vladislava (Beba) Politova Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Doktorke i profesoreke : Dr. Zora Prica Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Doktorke i profesorke: Darinka Nikolićeva Zora Prica 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Doktorke i profesorke: Dr Draga LJočić Zora Prica 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dolazi jesen... Jela Popović Spasić 1909 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dole veo LJubica Ivošević Dimitrov 1902 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dole oružje Katarina Milovuk 1900 Serbia Serbian Translations
Dole oružje – Berta Sutner, velika pobornica za mir Paulina Lebl Albala 1938 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Domaći đenije od Luize Oto Danica Čaklović 1893 Serbia Serbian Translations
Domaćica i vazduh u stanu joj Anonimni autor 1887 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Domaćica kao pomoćnica lekaru Marija Vučetić-Prita 1895 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopis Anonimni autor 1888 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopis Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopis Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopis Anonimni autor 1890 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopis Anonimni autor 1890 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopis Anonimni autor 1890 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopis iz Sarajeva Anonimni autor 1887 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopisi: Ravanica na Vidov-dan 1889 Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dora D`Istrija: (prikazano Vidu Vuletiću-Vukasoviću). - Pravo ime Dore D`Istrije je Elena Gika Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dositej i NJegoš o ženama Paulina Lebl Albala 1922 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dostojanstvo i upliv Srpkinje Anonimni autor 1890 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Došla si... Jela Popović Spasić 1907 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dr Đorđe Natošević Anonimni autor 1887 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dr Ivan Pregelj: Osnovne crte iz književne teorije Paulina Lebl Albala 1937 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dr. Anka Gođevac, Amsterdam-Ankara Paulina Lebl Albala 1937 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dr. Anka Gođevac, Amsterdam-Ankara Paulina Lebl Albala 1937 Serbia Serbian Articles and other similar texts
DRAGI MOJI KUMOVI: pisma Sidoniji i Đoki Gajin 1936-1941 Mileva Marić Einstein 2011 Serbia Serbian Monographs
Draginji P. Ružićki i Dimitriju Ružiću Anonimni autor 1886 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Drznoveno izbavlenije u Marburgu Anka Obrenović 1840 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Drina Milica Janković 1935 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Drugarice - pozorišna igra za decu u jednom činu, svojim učenicama napisala Mileva Simić Mileva Simić 1886 Serbia Serbian Monographs
Društvo i hrišćanstvo (deo 1) Anonimni autor 1887 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Društvo i hrišćanstvo (deo 2) Anonimni autor 1887 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dubrovkinje i Sarajkinje Anonimni autor 1887 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dugačak jezik Kosara K. Cvetković 1939 Serbia Serbian Translations
Dugačak jezik Kosara K. Cvetković 1986 Serbia Serbian Translations
Dugačak jezik Kosara K. Cvetković 1989 Serbia Serbian Translations
Dugačak jezik Kosara K. Cvetković 1990 Serbia Serbian Translations
Duža srpske žene Vukica Aleksijević (rođ. Ćurčić) 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts

Showing results 351 to 400 from a total of 1702 results.