Works

Title Author name Year Country Language Work Type
Dečje igre i igračke Vukica Aleksijević (rođ. Ćurčić) 1911 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dečija psihologija današnjeg vremena Jelica Belović Bernadžikovska 1899 Serbia Serbian Monographs
Dečiji zlotvori na trpezi Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dečko Milica Janković 1937 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dialozi Danica Bandić-Telečki 1928 Serbia Serbian Monographs
Divna ti je Jelena Dimitrijević 1901 Bosnia and Herzegovina Serbian Articles and other similar texts
Digni veo! Jelena Dimitrijević 1900 Turkey Serbian Articles and other similar texts
Dilber devojko Jelena Dimitrijević 1896 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Diplomate Darinka Kalić Serbia Serbian Translations
Diplomatski Draginja Draga Gavrilović 1885 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Doći će Jelena Dimitrijević 1897 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dobar đak Anđelija Stančić-Spajić 1895 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dobrila Milka Grgurova 1906 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dobrovoljni prilozi: na pogorelce Srbe u Turskom Bečeju i Srpskoj Crnji Anonimni autor 1886 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dobrotvor Marina Božić Spaić 1928 Serbia Serbian Monographs
Dobrotvorna misija za Srbiju u I svetskom ratu. Pisma iz Amerike i Kanade 1915–1920 godine Jelena Lozanić Frotingham 1970 Serbia Serbian Monographs
Dobrotvorne zadruge kao kulturna društva Anonimni autor 1890 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dobrotvorni prilozi Mileva Simić 1893 Serbia Serbian Monographs
Dobročinstvo i zahvalnost Anka Obrenović 1836 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Događaj (Istina) Milica Janković 1914 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Doživljaj pastirčeta Jovana: dramska slika za decu Danica Bandić-Telečki 1930 Serbia Serbian Monographs
Doživljaji sa puta kroz otadžbinu Sofija Koča 1925 Serbia Serbian Monographs
Doživeo Mileva Simić 1880 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Doktorke i profesoreke : Dr. Vladislava (Beba) Politova Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Doktorke i profesoreke : Dr. Zora Prica Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Doktorke i profesorke: Darinka Nikolićeva Zora Prica 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Doktorke i profesorke: Dr Draga LJočić Zora Prica 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dolazi jesen... Jela Popović Spasić 1909 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dole veo LJubica Ivošević Dimitrov 1902 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dole oružje Katarina Milovuk 1900 Serbia Serbian Translations
Dole oružje – Berta Sutner, velika pobornica za mir Paulina Lebl Albala 1938 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Domaći đenije od Luize Oto Danica Čaklović 1893 Serbia Serbian Translations
Domaćica i vazduh u stanu joj Anonimni autor 1887 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Domaćica kao pomoćnica lekaru Marija Vučetić-Prita 1895 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopis Anonimni autor 1888 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopis Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopis Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopis Anonimni autor 1890 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopis Anonimni autor 1890 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopis Anonimni autor 1890 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopis iz Sarajeva Anonimni autor 1887 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopisi: Ravanica na Vidov-dan 1889 Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dora D`Istrija: (prikazano Vidu Vuletiću-Vukasoviću). - Pravo ime Dore D`Istrije je Elena Gika Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dositej i NJegoš o ženama Paulina Lebl Albala 1922 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dostojanstvo i upliv Srpkinje Anonimni autor 1890 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Došla si... Jela Popović Spasić 1907 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dr Đorđe Natošević Anonimni autor 1887 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dr Ivan Pregelj: Osnovne crte iz književne teorije Paulina Lebl Albala 1937 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dr. Anka Gođevac, Amsterdam-Ankara Paulina Lebl Albala 1937 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dr. Anka Gođevac, Amsterdam-Ankara Paulina Lebl Albala 1937 Serbia Serbian Articles and other similar texts

Showing results 401 to 450 from a total of 1929 results.