Navigation

Reception

Unveiling the Male Empires: Jelena Dimitrijević in Thessaloniki

Vladimir Bošković 2015
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
English

Sukob starog i novog – vek od objavljivanja romana Nove

Ana Stjelja 2015
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Pravo sunca: drugačiji modernizmi

Biljana Dojčinović 2015
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Pravo sunca: drugačiji modernizmi

Biljana Dojčinović 2015
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Ispovesti Milice Janković kao primer autofikcionalnog pisma

Vladimir Đurić 2015
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Dominantna akademska norma srpskog realizma i njen patrijarhalni obrazac

Svetlana Tomić 2015
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Nova kultura debate i promena strukture srpskog romana

Svetlana Tomić 2015
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Srpske književnice iz prošlosti i problem kanonizacije: predlozi za prevazilaženje nekih društvenih problema

Svetlana Tomić 2015
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Milica Stojadinovićeva Srpkinja – zaboravljena pisma, rukopisi, slike, note

Đorđe Perić 2015
other material/ non-book materials
Country
Serbia
Language
Serbian

Značaj književnih radova kraljice Natalije

Svetlana Tomić 2015
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Hronologija života i rada kraljice Natalije Obrenović

Svetlana Tomić 2015
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Roman o piscu i kraljici

Svetlana Tomić 2015
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Roman kraljice Natalije

Dragutin Ilić 2015
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Prvi svetski rat u delu zaboravljene književnice Drage Jovanović

Jovana Reba Kulauzov 2015
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Jučerašnji svet

Gorana Raičević 2015
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

„Viloslovka“ putem oko sveta

Biljana Dojčinović 2016
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Istoriografsko, feminističko i književno delo dr Julke Hlapec Đorđević

Ivana Spasović 2016
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

The Genealogy of the 20th Century South Slavonic Novel: Zofka Kveder and Julka Chlapec-Djordjević

Alenka Jensterle-Doležal 2016
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
English

Vreme i (pri)kazivanje u „Đul-Marikinoj prikažnji“ Jelene Dimitrijević

Vladimir Đurić 2016
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Draga Gavrilović - začetnica kritičkog realizma u srpskoj ženskoj pripoveci

Slavica Garonja 2016
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Srpska Sapfo iz Francuske ulice

Nenad Novak Stefanović 2016
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Kosara Cvetković: Uvela Čehova i Dostojevskog u srpske domove

2016
other material/ non-book materials
Country
Serbia
Language
Serbian

Zorka - čuvarka narodnih običaja

2016
other material/ non-book materials
Country
Serbia
Language
Serbian

Jelena Dimitrijević – neustrašiva dama koja je pomerala granice

2016
other material/ non-book materials
Country
Serbia
Language
Serbian

Čulni doživljaj Japana. Jelena Dimitrijević u susretu sa gejšama

Marko Bogunović 2016
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian