Navigation

Reception

O studentkinjama iz Srbije na stranim univerzitetima do 1914. godine

Ljubinka Trgovčević 1998
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Maga Magazinović i modernost angažmana žene

Anja Suša 1998
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Kraljica Natalija Obrenović: žena kralja Milana Obrenovića (1859-1941)

Dejan Nikolić 1998
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Knjeginja Julija Obrenović: žena kneza Mihaila Obrenovića (1839-1842) (1860-1868)

Dejan Nikolić 1998
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Ženska književnost i srpski modernizam saglasja i raskoli

Vesna Matović 1998
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Milica Tomić: stremljenje ka modernom

Sofija Božić 1998
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Draga Dimitrijević Dejanović

Ljubica Ćorović 1998
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Portret prethodnice: Draga Dimitrijević Dejanović

1998
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Bogdan i Pavle Popović u memoarskim zapisima Jelene Skerlić Ćorović

Nenad Ljubinković 1998
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Mina Karadžić-Vukomanović (1828–1894) : 170 godina od rođenja

Mira Sofronijević 1998
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Verhunac moderne: "Saputnici" Isidore Sekulić i mogućnosti njihovog tumačenja

Aleksandar Jerkov 1998.
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Isidora u Pančevu

Časlav Đorđević 1998.
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Apostol samoće. Isidora Sekulić

Ljubosav Andrić 1998.
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Autobiografski elementi u prozi Isidore Sekulić

Magdalena Koch 1998.
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Fellow Travellers of a Serbian Women: Isidora Sekulić an Overture in Modern Serbian Literature

Magdalena Koch 1998.
articles and other similar texts
Country
Poland
Language
Serbian

Natalija

Žika Marković 1999
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Anica Bošković

Slavica Stojan 1999
monographs
Country
Croatia
Language
Croatian

Draga Gavrilović

Nada Mirkov 1999
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Portret prethodnice

1999
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Priča jedne kraljice

Ljubinka Trgovčević 1999
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Isihazam srpske knjige

Milorad Lazić 1999
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Katarina Milovuk

Žika Marković 1999
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Apostol samoće

Milan Kašanin 1999.
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Prevodi g-đe Jelene Skerlić-Ćorović

L. 1. i 16. juli 1921.
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Anica Bošković

M. Foretić 2000
articles and other similar texts
Country
Croatia
Language
Croatian