Navigation

Reception

Život i književno delo Milice Stojadinović Srpkinje

Radmila Gikić Petrović 2010
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Ženski Istok i Zapad

Jovana Reba Kulauzov 2010
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Mina, Vukova kći

Vojislava Latković 2010
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Jovanka Hrvaćanin

Miomir Milinković 2010
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Duhovna delatnost i zadužbinarstvo Jelene Balšić

Silvana Milošević 2010
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Ideje isahazma u prepisci Jelene Balšić i Nikona Jerusalimca

Vladimir Balj 2010
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Jelena Dimitrijević: Prva priznata srpska književnica

Slavica Garonja 2010
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Women Teachers in Serbia: Fiction and/as Life Stories of Women Teachers

Biljana Dojčinović-Nešić 2010
articles and other similar texts
Country
Greece
Language
English

Mileva Marić Ajnštajn: život sa Albertom Ajnštajnom

Radmila Milentijević 2010
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Women Teachers in Serbia: Fiction and/as Life Stories

Biljana Dojčinović-Nešić 2010
articles and other similar texts
Country
Greece
Language
English

Žena u srpskoj književnosti

Slavica Garonja 2010
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

To Serbian mothers

Draga Dimitrijević Dejanović and Linda Krstajić 2010
articles and other similar texts
Country
Hungary
Language
English

Draga Gavrilović 'Devojački roman' 1889

Slavica Garonja 2010
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Život i književno delo Milice Stojadinović Srpkinje

Radmila Gikić Petrović 2010
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Osnovni književni stavovi Isidore Sekulić

Slobodanka Peković 2010.
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Katarina Milovuk (1844-1913): i ženski pokret u Srbiji

Ljiljana Stankov 2011
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Naše prve spisateljke dramskih dela

Nada Savković 2011
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Srpska putopisna kultura 1914–1940

Vladimir Gvozden 2011
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

„Nečiste žudi“, „minule cveti“ i „sklopljeni Verlen“: intimistički elementi poezije Danice Marković

Snežana Kalinić 2011
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Nenadmašna tragetkinja / život i stvaralaštvo Milke Grgurove povodom 170-godišnjice rođenja

Dušan Mihailović 2011
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Izvođenje novog teorijskog okvira za čitanje poezije Danice Marković u diskursima srpske istorije književnosti

Dubravka Đurić 2011
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

„Živimo li mi samo u sadašnjosti?” O pokušaju stvaranja ženske kulturne zajednice u radu Jelice Belović Bernadžikovske

Biljana Dojčinović 2011
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Roman Nove Jelene Dimitrijević kao paradigma tragične pobune žene u orijentalnom društvu

Slavica Garonja 2011
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Devojački roman Drage Gavrilović: prvi ženski roman u srpskoj književnosti

Ana Živković 2011
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Naše prve spisateljke dramskih dela

2011
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian