Navigation

Pogledi Jelice Belović-Bernadžikovske iz njene bosanske „Sopstvene sobe“

Sonja Dujmović, 2011
Author Sonja Dujmović
Reception Type articles and other similar texts
About author Jelica Belović Bernadžikovska
Published at Međunarodna konferencija "Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918" Zbornik radova.
Year 2011
Pages 481–503
Genre essay
Country Bosnia and Herzegovina
Language Serbian