Navigation

Reception

Novi senzibilitet srpske moderne u ljubavnoj poeziji Danice Marković

Svetlana Šeatović - Dimitrijević 2007
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Moja draga Jelena

Ivanka Kosanić 2007
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Dimitrijević Jelena

Sava Damjanov 2007
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Naša savremenica Savka Subotić

Gordana Stojaković 2007
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Identitet izišao iz skrovitog vrta

Mirjana Benjak 2007
articles and other similar texts
Country
Croatia
Language
Croatian

Knjigoljubive žene srpskog srednjeg veka

Svetlana Tomin 2007
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Knjigoljubive žene srpskog srednjeg veka

Svetlana Tomin 2007
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

O jednoj pesmi Danice Marković

Milivoj Nenin 2007
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Privatni život kod Srba u dvadesetom veku

2007.
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Udruženje srpskih književnika: 1905-1945

Milovan J. Bogavac 2007.
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Kiedy dojrzejemy jako kultura, tworczošć pisarek serbskich na poczatku XX wieku

Magdalena Koch 2007.
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Isidora Sekulić o pesnicima srpskog romantizma

Zorica Nestorović 2007.
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Putopisi Jelene Dimitrijević kao mogućnost viđenja drugog

Slobodanka Peković 2008
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Stvarnost, jezik i pol u Đul-Marikinoj prikažnji Jelene Dimitrijević

Biljana Dojčinović-Nešić 2008
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Kneginja Milica: vladarka Srbije posle Kosovskog boja

Vojislava Latković 2008
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Oblikovanje kreativnog postupka – uticaji Maksa Rajhnarta i Isidore Dankan na Magu Magazinović

Vera Obradović 2008
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

*o Dragi Gavrilović

Dušan Ivanić 2008
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Draga Gavrilović (1854–1917), the First Serbian Female Novelist: Old and New Interpretations

Svetlana Tomić 2008
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
English

Naratološka transgresija ili srpski modernistički gender-diskurs u književnoj akciji (Milica Janković, Ispovesti, 1913)

Magdalena Koh 2008
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Reč o konzulima, spletkama, Turcima, udvaračima

Nataša Pejčić 2008
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Istorija srpske književne kritike 1768-2007

Predrag Palavestra 2008
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Paulinine uspomene

Rade Kuzmanović 2008
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Književno putovanje Jelene Dimitrijević

Vladimir Bošković 2008
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian