Navigation

Naratološka transgresija ili srpski modernistički gender-diskurs u književnoj akciji (Milica Janković, Ispovesti, 1913)

Magdalena Koh, 2008
Author Magdalena Koh
Reception Type articles and other similar texts
About author Milica Janković
Published at Teorije i politike roda. Rodni identiteti u književnostima i kulturama Balkana i jugoistočne Evrope
Year 2008
Pages 305 - 316
Genre essay
Country Serbia
Language Serbian