Navigation

Reception

Tri rukopisne zbirke pesama Jelene Dimitrijević

Danica Andrejević 2006
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Uspomene/Savka Subotić

Nadežda Radović 2006
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Isidora Sekulić o kosovskom zavetu

Pavle Zorić 2006.
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Od rukopisa do biblioteke: pojmovnik

Aleksandra Vraneš 2006.
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Pobuna protiv središta

Bojana Stojanović-Pantović 2006.
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Između stvarnosti i mašte ili lirska autobiografija žene u pesništvu Danice Marković

Magdalena Koh 2007
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Draga Gavrilović Izabrana proza

Jasmina Ahmetagić 2007
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Demon u predsoblju: Danica Marković u kontekstu ženske književnosti

Biljana Dojčinović-Nešić 2007
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Vrlinska bića Drage Gavrilović

Jasmina Ahmetagić 2007
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Čarobni san Istoka – stvarnost u romanu Nove Jelene Dimitrijević

Biljana Dojčinović 2007
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Istorija jedne samoće

Zorica Hadžić 2007
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Anka Obrenović - jedan život

Radmila Gikić 2007
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Likovi u Dnevniku Anke Obrenović

Radmila Gikić Petrović 2007
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Trenuci Danice Marković

2007
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

When we mature as a culture. Early 20th-century Serbian Women's Writings (canon-genre-gender)

Magdalena Koch 2007
monographs
Country
Poland
Language
Polish

Jelena Dimitrijević – život i delo

Biljana Dojčinović-Nešić 2007
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Bibliografija radova o Milici Stojadinović Srpkinji

Radmila Gikić Petrović 2007
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Krst srpske orhideje

Milica Baković 2007
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Elegija i pobuna u pesništvu Danice Marković

Bojana Stojanović Pantović 2007
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Problem samoće u lirici Danice Marković

Zorica Hadžić 2007
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

*about Danica Markovic

Magdalena Koch 2007
articles and other similar texts
Country
Poland
Language
Polish

Čarobni san Istoka - stvranost u romanu "Nove" Jelene Dimitrijević

Biljana Dojčinović-Nešić 2007
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Danica Marković i razvoj srpske poezije na razmeđi vekova

Nebojša Lazić 2007
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Poezija Danice Marković između ženskog pisma i patrijarhalne tradicije

Gorana Raičević 2007
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian