Navigation

Reception

Draga Gavrilović, Sabrana dela

Vladimir Milankov 1990
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Otvoreno pismo Cvijeti Zuzorić

Pavao Pavličić 1990
articles and other similar texts
Country
Croatia
Language
Croatian

Sabrana dela Drage Gavrilović

Dušan Ivanić 1991
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

"Ovde srpska pevačica nema potpomaganja.." (Iz prepiske Vuka i Milice Stojadinović Srpkinje)

Radmila Gikić 1991
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Predgovor

Radmila Gikić 1991
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Hiti Dunav da prebrodi : Pančevo u pevanoj rodoljubivoj pesmi Milice Stojadinović Srpkinje

Đorđe Perić 1992
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Maga Magazinović 1882-1968. Prva lasta feminizma

Milojko P. Đoković 1992
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Nemoguće istorije

Miško Šuvaković 1992
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Prkos malograđanskim predrasudama: Draga Dimitrijević-Dejanović, glumica, pesnikinja i jedna od prvih srpskih feministkinja

Zlata Jukić 1992
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Sa piscima i o piscima međuratnim

Dragoljub S. Ignjatović 1992
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Pożegnanie z Jugosławią,

Jan Wierzbicki 1992.
monographs
Country
Poland
Language
Polish

Milica Stojadinović Srpkinja i Srem : porodično stablo

Radmila Gikić 1993
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Kako sam otkrio pjesme Cvijete Zuzorić

Antun Šoljan 1993
articles and other similar texts
Country
Croatia
Language
Croatian

Leksikon srpskoslovenskog štamparstva

Mitar Pešikan 1994
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Proizvoljnost dnevnika

Tatjana Rosić 1994
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Odbrana i poslednji dani

Aleksandar Jerkov 1994
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Vidovi i ogranci ranog slovenskog štamparstva

Lazar Ćurčić 1994
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Ćirilicom štampane knjige 15-17. veka Biblioteke Matice srpske

Dušica Grbić 1994
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Mina Karadžić Vukomanović 1828–1894 : Narodni muzej, Beograd

Ljiljana Čubrić 1994
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Despot Đurađ Branković i njegovo doba

Momčilo Spremić 1994
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Prvih sedamdeset godina. Balet Narodnog pozorišta (1)

Milica Zajcev 1994
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Milica Janković, zaboravljena književnica iz našeg kraja

Dragiša Milošević 1994
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian

Proizvoljnost dnevnika: romantičarski dnevnik u srpskoj književnosti

Tatjana Rosić 1994
monographs
Country
Serbia
Language
Serbian

Pjesnikinje 18. stoljeća

Dunja Fališevac 1995
articles and other similar texts
Country
Croatia
Language
Croatian

Grk u narodnoj nošnji : nepoznati slikarski rad Mine Karadžić

Ljiljana Čubrić 1995
articles and other similar texts
Country
Serbia
Language
Serbian