Navigacija
No photo
Autori Marija Maga Magazinović
Tip rada Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Nova Iskra: ilustrovani list
Broj serijske publikacije God. 9, br. 10
Godina 1907.
Strane 306
Država Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veze