Navigacija
No photo
Autori Ljubica Ivošević Dimitrov
Tip rada Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Radničke novine
Broj serijske publikacije 10
Godina 1902.
Žanr rada pesma
Država Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Komentar

Objavljeno i u: 2. Milić, Miodrag. "Ljubica Ivošević-Dimitrov". Beograd. 1981, str. 153