Navigacija
No photo
Autori Ljubica Ivošević Dimitrov
Tip rada Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Budućnost
Broj serijske publikacije 1
Godina 1920.
Žanr rada pesma
Država Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Komentar

Objavljeno i u: Milić, Miodrag. "Ljubica Ivošević-Dimitrov". Beograd. 1981, str. 171.