Navigacija
No photo
Autori Ljubica Ivošević Dimitrov
Tip rada Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Ravenstvo : Organ na ženite komunistki tesni socialistki v Bъlgariя
Broj serijske publikacije 34
Godina 1923.
Žanr rada kratka priča
Država Bugarska
Jezik srpski

Komentar

Objavljeno i u: Milić, Miodrag. "Ljubica Ivošević-Dimitrov". Beograd. 1981, str. 190-193.