Navigacija

Draginja Draga Ljočić

Suprug Raša Milošević
Datum rođenja 22. februar 1855.
Datum smrti 5. novembar 1926.

Lična situacija

Draga Ljočić rođena je u Šapcu 1855. godine. Godine 1883. udala se za Rašu Miloševića, sa kojim je imala petoro dece.

Mesto rođenja Šabac
Mesto smrti Beograd
Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski
Bračni status udata
Broj dece 5
Imena dece Spomena, Đura, Radmila, Zora, Olga
Pol dece M (1) F (4)
Obrazovanje univerzitetsko obrazovanje

Profesionalna situacija

Višu devojačku školu pohađala je u Beogradu, a u Cirihu završava studije medicine 1879. godine. Kao studentkinja medicine, sa činom sanitetskog poručnika, učestvovala je zajedno sa dr Marijom Zibold u srpsko-turskim ratovima, a kasnije je kao lekarka učestvovala u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Bila je prva žena lekar u Srbiji, a pored privatne prakse, radila je i u Državnom monopolu. Bila je osnivač i prvi predsednik Materinskog udruženja u Beogradu, a pomogla je i izgradnju bolnice „Dr Elsie Inglis”.

Sa ruskog jezika prevela je knjigu Gajenje male dece Marije Manasejine.

Izvori: 

"Odlikovane žene lekari učesnice ratova za oslobođenje Srbije od 1876. do 1878 i od 1912. do 1918. godine", Vojnosanitetski pregled, Beograd, 2013, 70 (9), str. 891-892.

"Ljočić Milošević, Draga", Popov, Čedomir, ur., Srpski biografski rečnik, knj. 5, Novi Sad: Matica srpska, 2011.

Profesija autorka tekstova za časopise, prevoditeljka i lekarka
Jezici na kojima je pisala srpski

Radovi

Članci i drugi sastavni delovi

Prevodi

Čitala je

* Navedene su samo autorke iz baze