Навигација

Моћ мајчине молитве. Намењено матерама христијанкама свете православне вере. У славу Пресветој Богородици.

Софија Коча, 1921.