Navigacija

Moć majčine molitve. Namenjeno materama hristijankama svete pravoslavne vere. U slavu Presvetoj Bogorodici.

Sofija Koča, 1921.