Navigacija

Devojački roman, odlomak

Draginja Draga Gavrilović, 1999.