Navigacija

Danica Bandić Telečki

Suprug Miloš Bandić
Datum rođenja 30. septembar 1871.
Datum smrti 26. oktobar 1950.
Veze

Lična situacija

30. septembar 1871. – Rođena je u Zagrebu od oca Laze Telečkog, glumca i dramskog pisca. Bio je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, a preveo je dvadesetak dramskih dela na srpski jezik. Kada je Danica imala 19 meseci, otac joj umire. Sa osam godina ostaje i bez majke, a brigu o njoj preuzima stric.

1877 – 1881. – Osnovnu školu pohađala je u Zrenjaninu i Velikoj Kikindi.

1881 – 1888. – Stric odlučuje da je školuje, tako da završava Višu devojačku školu u Subotici, i učiteljsku u Somboru.

1888 – 1921. – Sa sedamnaest godina postaje učitaljica u Kikindi, gde se udaje za Miloša Bandića, takođe učitelja.

1922. – Posle penzionisanja sa suprugom se preseljava u Beograd.

1941. – Ostaje udovica.

26. oktobar 1950. – Umire u Beogradu.

Mesto rođenja Zagreb
Mesto boravka Hrvatska i Srbija
Mesto smrti Beograd
Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski
Bračni status udovica
Obrazovanje pohađala školu

Profesionalna situacija

1892. – Otpočinje književni rad objavljivanjem pripovetke „Silom u preparandiju” u časopisu Ženski svet, u kojem će i kasnije sarađivati.

1895. – Matica srpska je nagradila njeno delo Emancipovana, šaljivu igru u jednom činu. Ovo delo štampano je u Letopisu Matice srpske. Neka od njenih dramskih dela igrana su u Srpskom narodnom pozorištu.

1923. – Objavljuje svoju najznačajniju priču pod nazivom „Tera baba kozliće”, štampanu sa ilustracijama slikara Uroša Predića.

Tokom života objavila je oko dvadeset knjiga priča i pozorišnih komada. Prvi radovi pisani su za odrasle, ali se kasnije okreće pisanju za decu. Zbog svojih dostignuća u dečjoj književnosti, književni kritičar Marko Car ju je nazvao „čika Jovom” u prozi.

Neka od njenih dramskih dela igrana su u Srpskom narodnom pozorištu. Od dečjih pozorišnih komada, na sceni su uspešno prikazivani Oproštaj Sneška Belića, Devojka sa zlatnim rukama, Vilinska priča i dr.

Sarađivala je u sledećim časopisima: Ženski svet (1892-1902, 1904, 1906, 1908, 1911.), Spomenak (1893-1897, 1908), Bosanska vila (1895-1901, 1903, 1905, 1907-1908), Letopis Matice Srpske (1895), Brankovo kolo (1896, 1898-1899, 1902-1904, 1906, 1908-1910), Golub (1908), Naš list (1921-1923), Zorica (1925), Podmladak Crvenog krsta (1926-1940), Književni sever (1927).

Korišćeni izvori:

  1. Belović Bernadžikovska, Jelica. „Pripovedačice: Danica Bandićka“. U: Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas, 1913, str. 59
  2. Leksikon pisaca Jugoslavije, I tom, A-Dž, Novi Sad: Matica srpska, 1972, str. 144
  3. Srpski biografski rečnik 1, A-B, Novi Sad: Matica srpska, 2004, str. 402
  4. Stamatović, M. „O piscu ovih priča“. U: Tera baba kozliće. Beograd, 1953, str. 5
Profesija autorka dečje književnosti, autorka drama, autorka proze/romana i učiteljica/nastavnica/guvernanta
Jezici na kojima je pisala srpski
Finansijski aspekti stipendija/izdržavanje/penzija i plata

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Prevodi

Čitala je

    * Navedene su samo autorke iz baze