Навигација

Вукосава Иванишевић-Чуковић

Датум рођења1868.
Датум смрти1945.

Лична ситуација

Професионална ситуација

Објављивала је преводе у листовима: Босанска вила (1895. и 1897. године) и Зора (1899. године).

Професијапреводитељка

Рецепција

Рецепција током живота ауторке

Читала је

    * Наведене су само ауторке из базе